صفحه اصلی | علی اکبر دادگر نوبریان

weightlifting & Bodybuilding

به وب سایت ورزشی قهرمان پیشکسوت وزنه برداری کشور ،علی اکبر دادگر نوبریان خوش آمدید

  • Current
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
  • علی اکبر دادگر نوبریان | ali akbar dadgar nobarian
استاد علی اکبر دادگر نوبریان قهرمان پیشکسوت پرورش اندام استان آذربایجان شرقی , قهرمان پیشکسوت وزنه برداری کشوری , رکورد دار مسابقات کشوری و عضو تیم ملی پیشکسوتان وزنه برداری کشور می باشند

قهرمان پیشکسوت وزنه برداری

عضو تیم ملی پیشکسوتان کشور

رکورد دار کشور

مربی بدنسازی و وزنه برداری

قهرمان سال 70 پرورش اندام استان آذربایجان شرقی

فیسبوک اینستاگرام تلگرام